• Една тъжна, но красива история за всички нас, които сме родени от звездите

    Честно казано цялостната атмосфера на книгата за мен бе сравнително тъжна и меланхолична, което в никакъв случай не го казвам с лошо. Сюжетът проследява преплетените съдби на трима души, всеки тихо страдащ във вътрешния си свят, без външно да дават каквито и да било индикации, че нещо с живота им не е наред. Личната трагедия на всеки от тези герои е достатъчно умело представена и емоционално подкрепена от автора, така че да накара читателя да бъде съпричастен с драмата, болката и тъгата на персонажите в книгата. Историите са тъжни, героите са нещастни, миналото им е болезнено, та затова атмосферата на книгата е леко тягостна, стояща на ръба между истерични сълзи…